کانون     |

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ :
کانون پرورش فکری کودکان
آرشیو تازه های تولید
«زرد نخودی، سبز کشمشی» و «محاکمه‌ی گرگ بدجنس مهربان»
۱۳۹۶/۳/۱۷ - ۰۹:۴۸
دو عنوان جدید از «نمایش‌نامه‌ی کودک امروز» منتشر شد
دو عنوان دیگر از مجموعه‌ی «نمایش‌نامه‌ی کودک امروز» با نام‌های «زرد نخودی، سبز کشمشی» و «محاکمه‌ی گرگ بدجنس مهربان» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.
قصه‌ی صوتی «کدو رسید به خانه»
۱۳۹۶/۳/۳ - ۱۱:۲۲
واحد موسیقی کانون تولید کرد:
عرضه‌ی قصه‌ی صوتی «کدو رسید به خانه» در یک لوح فشرده
لوح فشرده صوتی «کدو رسید به خانه» از سوی واحد موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید و وارد فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی هنری شد.
کتاب «قهری، برو آشتی، بیا» سروده‌ی مهری ماهوتی
۱۳۹۶/۳/۱ - ۱۲:۰۲
«قهری، برو آشتی، بیا» مهری ماهوتی منتشر شد
کتاب «قهری، برو آشتی، بیا» سروده‌ی مهری ماهوتی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.
کتاب «یک دوستِ تازه» نوشته‌ی سمانه قاسمی
۱۳۹۶/۲/۳۱ - ۱۲:۱۹
پرغازک و موچک و قورک، دوستان خرگوشک
«یک دوستِ تازه» سمانه قاسمی منتشر شد
کتاب «یک دوستِ تازه» نوشته‌ی سمانه قاسمی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.
1