کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون     |

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ :
کانون پرورش فکری کودکان
موفقیت های کانون
تازه های تولید
دنیای کودکان دارای نیازهای ویژه برای مربیان ایلامی ملموس تر شد
دنیای کودکان دارای نیازهای ویژه برای مربیان ایلامی ملموس تر شد
یک دوره آموزش چهار روزه باعنوان آشنایی با کودکان دارای نیازهای ویژه در مرکز فرهنگی فراگیر کانون، از طرف مرکز آموزش در حال برگزاری است
دنیای کودکان دارای نیازهای ویژه برای مربیان ایلامی ملموس تر شد
دنیای کودکان دارای نیازهای ویژه برای مربیان ایلامی ملموس تر شد
یک دوره آموزش چهار روزه باعنوان آشنایی با کودکان دارای نیازهای ویژه در مرکز فرهنگی فراگیر کانون، از طرف مرکز آموزش در حال برگزاری است
بهره مندی از فعالیت های کانون را باید گسترش بیشتری  داد
بهره مندی از فعالیت های کانون را باید گسترش بیشتری داد
به گفته حبیب الله بخشوده در نشست اخیر مدیر عامل کانون کشور ضمن اشاره به پیش نویس سند چشم انداز ده ساله کانون ، بر افزایش تعداد کودکان ونوجوانان در بهره مندی از فعالیت های کانون به عنوان یکی از اهداف چشم انداز تاکید داشته و بحث اقتصادی ودرآمدزایی در مقوله تولیدات و فروش محصولات کانون ر ا خصوصا در مدارس و اکران فیلم های کانون ،نمایش و... مهم قلمداد کردند
تابستان زودتر از تقویم به کانون ایلام آمد
تابستان زودتر از تقویم به کانون ایلام آمد
در مرکز فرهنگی هنری شماره چهار ایلام ثبت نام اعضای جدید آغاز شد و مربیان به معرفی کارگاه های خود و مرکز و پانل های آن برای بچه ها پرداختند
مترسک های منطقه ی گرمسیری دهلران
مترسک های منطقه ی گرمسیری دهلران
مترسک های منطقه ی گرمسیری دهلران
گردآورنده:شیرین کایدخورده
سمت:مربی مسوول مرکز فرهنگی هنری دهلران
آرشیو
نشریات کانون
|     کانون در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی     |