کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

    |

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ :
کانون پرورش فکری کودکان
۱۳۹۶/۳/۲۷ - ۱۰:۳۸
مرکز تئاتر کانون روی صحنه می‌برد؛
«پرنده و فیل» با اجرای کودکان دارای نیازهای ویژه
۱۳۹۶/۳/۲۰ - ۰۹:۰۶
نمایش تابستانی فیلم‌های کودک آغاز می‌شود؛
افزایش سینماهای کانون به 59 سالن
۱۳۹۶/۳/۱۰ - ۱۰:۴۵
نمایشی برگرفته از مثنوی روی صحنه می‌رود
«تو مثل طوطی»؛ بازنمایی زندگی امروز با حکایت دیروز
۱۳۹۶/۳/۶ - ۱۰:۴۵
به کارگردانی پروین تجوید؛
«سگی که قارقار می‌کرد» انیمیشن می‌شود
۱۳۹۶/۳/۳ - ۱۱:۲۲
واحد موسیقی کانون تولید کرد:
عرضه‌ی قصه‌ی صوتی «کدو رسید به خانه» در یک لوح فشرده